שלב 1 מתוך 4  הרשמה לשתי מחלקות קבלת עזרה על הפריט
 
תעודת זהות *
תאריך לידה *//
 

הערה :ניתן לצאת מהמערכת בכל שלב במהלך הרישום ולחזור להמשך הרשמה מאוחר יותר