טופס רישום
 
מסך כניסה  
שלב 1 מתוך 5
תעודת זהות *
טלפון נייד 1 *

לימודי הסבת אקדמאים להוראה לשנת הלימודים 2024-2025


תנאי קבלה

1. מועמדים בעלי תואר B.A. או B.Sc. לפחות בתחום ההתמחות ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בעלי תואר אקדמי ממוסד אקדמי בחו"ל שימציאו אישור הכרה/הערכה (אישור שקילה) מהוועדה להערכת תארים במשרד החינוך.
על המועמדים לקיים אחרי התנאים הבאים:
1.1 ציון ממוצע של 70 ומעלה בהתמחויות מדעי הטבע, המדעים המדויקים והמתמטיקה, וציון ממוצע של 75 לפחות בתחומים ובהתמחויות אחרות.
1.2 מבחן כניסה בשפה הערבית:
• ציון 75 לפחות במבחן הכניסה בשפה הערבית ללימודי הכשרה להוראת בשפה וספרות ערבית.
• ציון 70 לפחות במבחן הכניסה בשפה הערבית ללימודי הכשרה להוראת מקצועות הוראהאחרים.
פרטים אודות מועדי הבחינה בערבית הנ"ל מפורסמים באתר מרמנ"ת, בחינות להוראה בחברה הערבית (geomar.co.il), באתר המכללה ובמזכירות היחידה.
מועמדים בעלי תואר מחו"ל עם אישורי שקילה מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות יחוייבו במבחן ידע בדיסציפלינה ובמבחן יע"ל (מבחן ידע בשפה עברית).
• מבחן ידע בדיסציפלינה (מתקיים במכללה) עד סוף סמסטר א' בשנה א' ללימודים במכללה והציון הדרוש לפחות 75.
• במבחן יע"ל - נדרש ציון 85 לפחות.
2 מועמדים בעלי תואר ראשון שלא בתחום ההכשרה להוראה:
2.1 היקף ההשלמות הדיסציפלינריות מותנה בהשכלה קודמת של המועמד ויעמוד על 26 שעות מקסימום. בסיום לימודי ההשלמה ייערך מבחן ידע בדיסציפלינה וציון המעבר הוא 80 לפחות.
2.2 ראש החוג יקבע את האפשרות למתן פטורים מקורסים שהמועמד למד בלימודיו הקודמים מול הצגת סילבוסים תואמים וזאת לא יאוחד מהשבוע השלישי לתחילת הלימודים.
2.3 במקביל, מועמד יחויב ב-24 שעות מתחום החינוך וב-12 שעות בהתנסות בהוראה.לבירורים ופרטים נוספים :
יש לפנות לגב' לינא נבואני רכזת לימודי הסבת אקדמים להוראה
מספר נייד: 051-2030071 טלפון: 04-9515564 פקס: 04-8303511
דואר אלקטרוני: linan@arabcol.ac.il