טופס רישום
 
מסך כניסה  
שלב 1 מתוך 5
תעודת זהות *
טלפון נייד 1 *לימודי תואר ראשון "בוגר בהוראה" (.B.Ed) לשנת הלימודים 2024-2025תנאי קבלה (B.Ed.)

1. תעודת בגרות מלאה, עם ציון 80 לפחות בבחינת הבגרות בשפה ערבית בהיקף של 3 יח”ל או ציון 70 לפחות בהיקף של 4-5 יח”ל.
לנרשמים לתכנית הוראת שפה וספרות ערבית, נדרש ציון 80 לפחות בבחינת הבגרות בשפה הערבית בהיקף של 5 יח”ל או ציון של 85 בהיקף 4 יח"ל.
2. מסלולי הקבלה
א. ציון משולב: ציון משוקלל של 540 לפחות בשילוב בין ציון בחינת הפסיכומטרי וממוצע תעודת הבגרות (כולל בונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב.
ב. תעודת בגרות איכותית: קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים בתעודת הבגרות בממוצע משוקלל של 92 לפחות (כולל בונוסים), ללא מבחן פסיכומטרי.
בכפוף לתנאים הבאים:
• למדעי הרוח והחברה: 4-5 יח”ל אנגלית וציון גבוה במקצוע מוגבר (5 יח”ל) רלוונטי למסלול הלימודים המבוקש.
• למדעי הטבע: 4-5 יח”ל אנגלית ומתמטיקה וציון גבוה במקצוע מוגבר (5 יח”ל) רלוונטי למסלול הלימודים המבוקש.
3. מבחן יע”ל: ציון 85 לפחות (אפשר עד סוף שנה א’).
ההרשמה לבחינת היע”ל והפסיכומטרי יכולה להיעשות באתר האינטרנט של מאל”ו www.nite.org.il או באמצעות טופס הרשמה מודפס, פנו בטלפון למרכז הזימונים (02-6759555) או גשו לחנויות הספרים סטימצקי וצומת ספרים. כמו כן, יש לסמן בטופס הבחינה או באתר המרכז הארצי לבחינות, שהנבחן מעוניין שהציון המתקבל בבחינה יישלח ישירות למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה. תוקף ציון פסיכומטרי/יעל הינו שבע שנים מיום קבלת הציון.
על מנת להתעדכן במועדי הבחינה בכל שנת לימודים ניתן לפנות למדור רישום וקבלה במכללה.
4. בחינת כניסה בשפה הערבית בציון 75 לפחות למבקשים ללמוד הוראת שפה וספרות הערבית, וציון 70 לפחות ליתר התמחויות.
הבחינה תעשה דרך מרמנת בקישור הבא: בחינות להוראה בחברה הערבית (geomar.co.il). מרמנ"ט יעביר את ציוני הבחינה למכללות/ אוניברסיטאות שאליהן מבקש המועמד להעביר את הציון, לכן יש לסמן שהציון יועבר “למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה”, להמשך טיפול במועמדותך.
• יש לציין, כי התנאים הנ”ל כפופים למשרד החינוך, וכל תנאי נוסף ו/או שינוי מהתנאים הנ”ל ע”י משרד החינוך, יחייב את המועמד למכללה באותה שנה.
5. לחוגים השונים יתקבלו מועמדים בעלי ציון מינימלי של 80 ב 5 יח"ל או ציון 85 ב 4 יח"ל במקצוע הרלוונטי להתמחות.
6. ראיון קבלה: על המועמד לעמוד בהצלחה בראיון קבלה במכללה. זאת לאחר בדיקת מועמדותו על פי נתוני הקבלה שהוזכרו לעיל. המועמדים להתמחות אנגלית יחויבו בראיון באנגלית + מבחן בכתב ובעל פה.
למסלול מצויינים יתקבלו:
• בעלי ציון משולב פסיכומטרי+בגרות 650 ומעלה וציון 5.5 לפחות במבחן מסיל”ה.
• בעלי הצטיינות ערכית חברתית מיוחדת, שהם בעלי ציון משולב פסיכומטרי + בגרות 630 ומעלה וציון 5.5 לפחות במבחן מסיל”ה.
• בעלי ציון פסיכומטרי 660 ומעלה, בעלי זכאות לבגרות וציון 5.5 לפחות במבחן מסיל”ה.
• בעלי ציון משולב פסיכומטרי+בגרות 615-630 וציון 7 לפחות במבחן מסיל”ה.
• בעלי ציון ממוצע לפחות 105 בבגרות וציון 8 לפחות במבחן מסיל”ה.לבירורים ופרטים נוספים יש לפנות לגב' רינאן עאמר רכזת מדור רישום וקבלה, לימודי מכינה
נייד: 051-2030061 טלפון: 04-8303526 , 04-9515594 פקס: 04-8303525
דואר אלקטרוני: renana@arabcol.ac.il