טופס רישום
 
מסך כניסה 
שלב 1 מתוך 5
תעודת זהות *
טלפון נייד 1 *

לימודי המשך ל .B.Ed לשנת הלימודים 2024-2025מטרת הלימודים:

מטרת הלימודים היא לאפשר למורים המחזיקים בתעודת "מורה מוסמך" או "מוסמך בכיר" להמשיך לימודיהם לתואר “בוגר בהוראה” (.B.Ed) במסלול או בהתמחות שלו מבין ההתמחויות במסלולים הקיימות במכללה (ראה טבלת התמחויות ומסלולים שלהלן).
קהל היעד:

מורים בפועל או בשנת שבתון, בעלי תעודת "מורה מוסמך", או "מוסמך בכיר".

תנאי קבלה:

תעודת "מורה מוסמך", או תעודת "מוסמך בכיר".

משך הלימודים:

התוכנית תורכב ע”י יעוץ אישי, בהתאם להשכלה של המורים ועל פי הרקע של המועמד ולדרישות ההתמחות בה הוא בוחר ללמוד. משך הלימודים יקבע ע”פ האפשרויות לפתיחת קורסים בתחומים הרלוונטיים.

מסמכים שעל המועמד להמציא:

• צילום תעודת זהות ותמונת דרכון.
• זכאות לתעודות מורה מוסמך או מוסמך בכיר.
• גילון ציונים של הלימודים בהסמכה (למועמדים שאינם בוגרי המכללה).
• תלוש שכר.
• אישורים על קורסי השתלמויות אקדמאים בתחומי חינוך והתמחות כולל ציונים (לצורך אקרדיטציה עד 8 ש”ש).

מסלולים וההתמחויות:

מסלול רב גילאי:
התמחות: תעודת הוראה/הרחבה: ערבית, א'-י'; עברית, ג'-י', אנגלית ג'-י'

מסלול על-יסודי, ז'-י':
התמחות: תעודת הוראה/הרחבה: כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי מחשב, מתמטיקה

מסלול על-יסודי, ז'-י' מורחב:
התמחות: תעודת הוראה/הרחבה: אנגלית, מתמטיקה

מסלול יסודי, א'-ו' :
התמחות: תעודת הוראה/הרחבה: מתמטיקה, מדעים

המסלול לגיל רך:
התמחות: תעודת הוראה/הרחבה: גננות מלידה עד 6

המסלול לחינוך מיוחד 6-21:
התמחות: תעודת הוראה/הרחבה: חינוך מיוחד

לבירורים ופרטים נוספים :
יש לפנות לגב' לינא נבואני רכזת לימודי המשך .B.Ed והרחבת הסמכה
מספר נייד: 051-2030072 טלפון: 04-9515562 שלוחה 562, פקס: 04-8303511
דואר אלקטרוני: linan@arabcol.ac.il