טופס רישום
 
שאלון למועמד ללימודי הנדסאים  
שלב 1 מתוך 5
תעודת זהות *
טלפון נייד 1 *

לימודי הנדסאים לשנת הלימודים 2022-2023
תנאי קבלה

:


אחד מהאישורים/המסמכים הבאים


תעודת בגרות מלאה . אישור משרד החינוך על ציון בבחינות הבגרות במקצועות הבאים

מתמטיקה ואנגלית – ציון סופי עובר של 55 לפחות ברמה של 3 יחידות לפחות או ציון סופי 50

לפחות ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות .

עברית– ציון סופי של 55 לפחות ברמה של 2 יחידות חיבור, ספרות, לשון או הבעה.

יתקבל גם ציון סופי עובר בשני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.

תעודת גמר - סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על-ידי הגורם המוסמך במה"ט .

אישור מה"ט על ציון סופי עובר בבחינות הגמר הממלכתיות של המכינה הטכנולוגית, בכל אחד

מהמקצועות הבאים: מתמטיקה, אנגלית ועברית

תעודת טכנאי מוסמך או תעודת הנדסאי, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה"ט או במשרד
החינוך .

אישור על סיום מכינה 30 +בנוסף לאישור על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור

ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך

ל- 12 שנות לימוד .

מועמדים מעל גיל :35 אישור על סיום 12 שנות לימוד , ללא צורך בתעודת בגרות .


לבירורים ופרטים נוספים
יש לפנות לגב'עביר ראשד
טלפון:מספר נייד:051-2030074 04-9515532
דואר אלקטרוני: abeerr@arabcol.ac.il