טופס רישום
 
שאלון למועמד ללימודי קורס עריכה לשונית 
שלב 1 מתוך 5
תעודת זהות *
טלפון נייד 1 *


קורס עריכה לשונית


תנאי קבלה:

לבירורים ופרטים נוספים יש לפנות למר יוסף גאנם
- האגף ללימודי חוץ ופיתוח פרופסיונאלי
נייד: 051-2030068 טלפון: 04-8303507
דואר אלקטרוני: yosefgnm85@arabcol.ac.il