טופס רישום
 

מסך כניסה
 
שלב 1 מתוך 5
תעודת זהות *
טלפון נייד 1 *

לימודי תואר שני .M.Ed לשנת הלימודים 2022-2023


לימודי תואר שני(.M.Ed)

חינוך לשוני (ערבית-עברית-אנגלית)
חינוך מדעי (מתמטיקה- מדעי חיים- מדעי חומר)
הוראה ולמידה (גיל רך-מתמטיקה-מדעים-שפות)
לקויות למידה בערבית: הערכה והתערבות חינוכית

הוראה ולמידה - תנאי קבלה
1. תואר ראשון .B.Ed או .B.A/ B.Sc.ותעודת הוראה ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה: בחינוך לגיל הרך/מדעים/מתמטיקה/ושפות: ערבית/עברית/ אנגלית/חינוך מיוחד.
2. ציון ממוצע 83 לפחות בלימודי התואר הראשון.

חינוך מדעי - תנאי קבלה
1. תואר ראשון .B.Ed או .B.A/ B.Sc.ותעודת הוראה ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה: מדעים/מתמטיקה.
2. ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי התואר הראשון.

חינוך לשוני - תנאי קבלה
1. תואר ראשון .B.Ed או . B.A.ותעודת הוראה ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה: שפות ערבית/
עברית/ אנגלית.
2. ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי התואר הראשון.


לקויות למידה - תנאי קבלה
1. תואר ראשון .B.Ed או . B.A .ותעודת הוראה ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה: חינוך מיוחד
וערבית.
2. ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי התואר הראשון.
3. ראיון אישי
לבירורים ופרטים נוספים:

יש לפנות לגב' אסמאא בטאח- רכזת הרשות ללימודים מתקדמים
מספר נייד: 051-2030073 טלפון: 04-9515546 פקס: 04-8303505
דואר אלקטרוני: asmaab@arabcol.ac.il