שלב 1 מתוך 4  הרשמה לשתי מחלקות 
 
תעודת זהות *
תאריך לידה *
 

הערה :ניתן לצאת מהמערכת בכל שלב במהלך הרישום ולחזור להמשך הרשמה מאוחר יותר