רישום מקוון

Ulpan - Advanced level

שם שיעור : Ulpan - Advanced level

מפגשים: יום ו' 08:30-12:30

מיקום: טרם נקבע תאריך התחלה: 12-06-22

מחיר קורס: 0.1 ₪

Ulpan B evening with vaucher

שם שיעור : Ulpan B evening with vaucher

מפגשים: יום א' 17:00-21:00 , יום ג' 17:00-21:00 , יום ה' 17:00-21:00

מיקום: טרם נקבע תאריך התחלה: 12-06-22

מחיר קורס: 0.1 ₪

Ulpan - Advanced level with vaucher

שם שיעור : Ulpan - Advanced level with vaucher

מפגשים: יום ו' 08:30-12:30

מיקום: טרם נקבע תאריך התחלה: 12-06-22

מחיר קורס: 0.1 ₪

Ulpan A evening

שם שיעור : Ulpan A evening

מפגשים: יום ב' 17:00-21:00 , יום ה' 17:00-21:00

מיקום: טרם נקבע תאריך התחלה: 12-06-22

מחיר קורס: 0.1 ₪

Ulpan A evening with vaucher

שם שיעור : Ulpan A evening with vaucher

מפגשים: יום ב' 17:00-21:00 , יום ה' 17:00-21:00

מיקום: טרם נקבע תאריך התחלה: 12-06-22

מחיר קורס: 0.1 ₪

123
נמצאו 15 תוצאות