רישום מקוון

שם שיעור : תשלום לקורס קיץ בכימיהפניה בנושא:

מפגשים :

מיקום : תאריך התחלה :

מחיר: 950 ₪

שם שיעור : תשלום לקורס קיץ במתמטיקהפניה בנושא:

מפגשים :

מיקום : תאריך התחלה :

מחיר: 950 ₪

שם שיעור : תשלום לקורס קיץ בפיסיקהפניה בנושא:

מפגשים :

מיקום : תאריך התחלה :

מחיר: 950 ₪

שם שיעור : תשלום לשלושה קורסי קיץ - כימיה, פיסיקה, מתמטיקהפניה בנושא:

מפגשים :

מיקום : תאריך התחלה :

מחיר: 2,250 ₪

שם שיעור : תשלום לשני קורסי קיץ - פיסיקה ומתמטיקהפניה בנושא:

מפגשים :

מיקום : תאריך התחלה :

מחיר: 1,700 ₪

12
נמצאו 7 תוצאות