רישום מקוון

מבחן ת.י.ל.

שם שיעור : מבחן תיל 2020-07-20 אך ורק לתלמידי למכינות בלבד!

מפגשים: יום ב' 09:30-13:30

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 20-07-20

מחיר קורס: 215 ₪

מבחן ת.י.ל.

שם שיעור : מבחן תיל 2020-07-23 אך ורק לתלמידי למכינות בלבד!

מפגשים: יום ה' 10:00-14:00

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 23-07-20

מחיר קורס: 215 ₪

מבחן ת.י.ל.

שם שיעור : מבחן תיל 2020-07-26 אך ורק לתלמידי למכינות בלבד!

מפגשים: יום א' 10:00-14:00

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 26-07-20

מחיר קורס: 215 ₪

מבחן ת.י.ל.

שם שיעור : מבחן תיל 2020-07-27 אך ורק לתלמידי למכינות בלבד!

מפגשים: יום ב' 09:30-13:30

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 27-07-20

מחיר קורס: 215 ₪

מבחן ת.י.ל.

שם שיעור : מבחן תיל 2020-07-28 אך ורק לתלמידי למכינות בלבד!

מפגשים: יום ג' 10:00-14:00

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 28-07-20

מחיר קורס: 215 ₪

12
נמצאו 9 תוצאות