רישום מקוון

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2022-08-25 10:30 - 09:30

מפגשים: יום ה' 09:30-10:30

מיקום: אקדמית הדסה, נביאים 37 ירושלים תאריך התחלה: 25-08-22

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2022-08-25 11:30 - 10:30

מפגשים: יום ה' 10:30-11:30

מיקום: אקדמית הדסה, נביאים 37 ירושלים תאריך התחלה: 25-08-22

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2022-08-25 12:30 - 11:30

מפגשים: יום ה' 11:30-12:30

מיקום: אקדמית הדסה, נביאים 37 ירושלים תאריך התחלה: 25-08-22

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2022-08-25 13:30 - 12:30

מפגשים: יום ה' 12:30-13:30

מיקום: אקדמית הדסה, נביאים 37 ירושלים תאריך התחלה: 25-08-22

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2022-08-25 14:30 - 13:30

מפגשים: יום ה' 13:30-14:30

מיקום: אקדמית הדסה, נביאים 37 ירושלים תאריך התחלה: 25-08-22

מחיר קורס: 252 ₪

12
נמצאו 8 תוצאות