רישום מקוון

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2020-06-11 14:30 - 13:30

מפגשים: יום ה' 13:30-14:30

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 11-06-20

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2020-06-18 09:30-10:30

מפגשים: יום ה' 09:30-10:30

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 18-06-20

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2020-06-18 10:30-11:30

מפגשים: יום ה' 10:30-11:30

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 18-06-20

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2020-06-18 11:30-12:30

מפגשים: יום ה' 11:30-12:30

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 18-06-20

מחיר קורס: 252 ₪

נמצאו 4 תוצאות