רישום מקוון

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2021-10-20 14:30 - 13:30

מפגשים: יום ד' 13:30-14:30

מיקום: אקדמית הדסה, נביאים 37 ירושלים תאריך התחלה: 20-10-21

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2021-10-20 15:30 - 14:30

מפגשים: יום ד' 14:30-15:30

מיקום: אקדמית הדסה, נביאים 37 ירושלים תאריך התחלה: 20-10-21

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2021-10-20 16:30 - 15:30

מפגשים: יום ד' 15:30-16:30

מיקום: אקדמית הדסה, נביאים 37 ירושלים תאריך התחלה: 20-10-21

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן אמירם - חיצוני

שם שיעור : מבחן אמירם 2021-10-20 17:30 - 16:30

מפגשים: יום ד' 16:30-17:30

מיקום: אקדמית הדסה, נביאים 37 ירושלים תאריך התחלה: 20-10-21

מחיר קורס: 252 ₪

נמצאו 4 תוצאות