רישום מקוון

מבחן רמה באנגלית

שם שיעור : מבחן אמירם רק לתלמידי מכינות בלבד 2020-03-19 13:30 - 12:30

מפגשים: יום ה' 12:30-13:30

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 19-03-20

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן רמה באנגלית

שם שיעור : מבחן אמירם רק לתלמידי מכינות בלבד 2020-03-19 14:30 - 13:30

מפגשים: יום ה' 13:30-14:30

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 19-03-20

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן רמה באנגלית

שם שיעור : מבחן אמירם רק לתלמידי מכינות בלבד 2020-03-19 15:30 - 14:30

מפגשים: יום ה' 14:30-15:30

מיקום: קמפוס נביאים תאריך התחלה: 19-03-20

מחיר קורס: 252 ₪

נמצאו 3 תוצאות