רישום מקוון

מבחן רמה באנגלית

שם שיעור : מבחן אמירם 30.1.20 12:30 - 11:30

מפגשים : יום ה' 11:30-12:30

מיקום : קמפוס נביאים תאריך התחלה : 30-01-20

מחיר קורס: 252 ₪

מבחן רמה באנגלית

שם שיעור : מבחן אמירם 30.1.20 17:30 - 16:30

מפגשים : יום ה' 16:30-17:30

מיקום : קמפוס נביאים תאריך התחלה : 30-01-20

מחיר קורס: 252 ₪

נמצאו 2 תוצאות