פרטים

פרטים אישיים

תשלום

סיום

רישום לשיעור
תאריך התחלה
מועד השיעור
מיקום
בית ספר
נושא ראשי
נושא משני
מחיר הקורס
לתשלום: 320 ₪ (דמי רישום)
שם פרטי  
שם משפחה  
מספר תעודת זהות    
תאריך לידה    
מין
 
טלפון
   
אימייל    
כתובת כולל מספר בית  
ישוב  
מיקוד  
 
ת.ז בעל הכרטיס    
תשלומים
לתשלום