הרשמה לחוגורדון באקדמית גורדון - חיפה - לשנת תשפ"ב 
שלב 1 מתוך 7
תעודת זהות של הילד/ה הנרשם/ת לחוגורדון *
תאריך הלידה של הילד/ה - יש למלא בתבנית הבאה: 24/05/1980 *