שלב 1 מתוך 5  הרשמה לחוגורדון (ללא הסעות) 
תעודת זהות של הילד/ה הנרשם/ת לחוגורדון *
תאריך הלידה של הילד/ה - יש למלא בתבנית הבאה: 24/05/1980 *
שימו לב! ניתן לראות במערכת השעות באלו חוגים עדיין יש מקום: https://www.gordon.ac.il/מערכת-שעות