שלב 1 מתוך 5  הרשמה לטרום חוגורדון/חוגורדון חינוך מיוחד ללא הסעות 
תעודת זהות של הילד/ה הנרשם/ת לחוגורדון *
תאריך הלידה של הילד/ה - יש למלא בתבנית הבאה: 24/05/1980 *