שלב 1 מתוך 5  הרשמה לחוגורדון נוער - רובוטיקה 
תעודת זהות של הילד/ה הנרשם/ת לחוגורדון *
תאריך הלידה של הילד/ה - יש למלא בתבנית הבאה: 24/05/1980 *