טופס רישום תשפ"ב 2021 - 2022
 
טופס רישום תשפ"ב 2020-2021

מסך כניסה
 
שלב 1 מתוך 4
תעודת זהות *תאריך לידה *//
  
שלום למועמד, אלו המסמכים שיש לצרף מסוג: JPG, PDF רק לא HTML  
1. תעודת זהות 2. תעודת בגרות 
3. תעודת שיחרור והערכת חייל 4. קורות חיים 
5. ציון יעל 6. ציון פסיכומטרי 
7. תמונת פספורט ציבעונית  
לצורך השלמת הליך ההרשמה יש להוריד את הטפסים למחשב, למלא ולצרף בשלב שלוש. טפסים להורדה: כדי להוריד טופס, יש ללחוץ על שמו והטופס ישמר במחשבך 
  
אישור רפואי חתום ע"י רופא משפחה / סיכום תיק רפואי הצהרה לחתימה לאחר סיכום תיק רפואי 
שאלון עבר רפואי הצהרת סטודנטית בהריון-מבדקי קבלה 
חוות דעת מורה לחינ"ג חוות דעת מנהל 
פעילות חברתית מעונות