רישום תשפ"ה 2024 - 2025
 
טופס רישום מכינה תשפ"ה 2025 -2024

מסך כניסה
 
שלב 1 מתוך 4
תעודת זהות *תאריך לידה *//
  
שלום למועמד, אלו המסמכים שיש לצרף מסוג: JPG, PDF רק לא HTML  
1. תעודת זהות 2. תעודת בגרות 
3. תעודת שיחרור והערכת חייל 4. ציון פסיכומטרי (למי שיש) 
5. תמונת פספורט ציבעונית  
לצורך השלמת הליך ההרשמה יש להוריד את הטפסים למחשב, למלא ולצרף בשלב שלוש. טפסים להורדה: כדי להוריד טופס, יש ללחוץ על שמו והטופס ישמר במחשבך 
  
אישור רפואי חתום ע"י רופא משפחה שאלון עבר רפואי