טופס רישום תשפ"ד 2023 - 2024
 
טופס רישום תשפ"ד 2024-2023

מסך כניסה
 
שלב 1 מתוך 4
תעודת זהות *תאריך לידה *//
  
שלום למועמד, אלו המסמכים שיש לצרף. המסמכים מסוג: JPG או PDF רק לא HTML. כל מסמך צריך להיות עד 2 MB.  
  
1. תעודת זהות * 5. תעודת בגרות 
2. תעודת שיחרור והערכת חייל 6. קורות חיים 
3. ציון יעל 7. ציון פסיכומטרי 
4. תמונת פספורט ציבעונית 8. המלצות 
  
לצורך השלמת הליך ההרשמה יש להוריד את הטפסים למחשב, למלא ולצרף בשלב שלוש. טפסים להורדה: כדי להוריד טופס, יש ללחוץ על שמו והטופס ישמר במחשבך 
  
אישור רפואי חתום ע"י רופא משפחה / סיכום תיק רפואי שאלון עבר רפואי 
הצהרה לחתימה לאחר סיכום תיק רפואי הצהרת סטודנטית בהריון-מבדקי קבלה 
חוות דעת מורה לחינ"ג חוות דעת מנהל 
פעילות חברתית מעונות