רישום תשפ"ה 2024 - 2025
 
טופס רישום תואר שני תשפ"ה

מסך כניסה
 
שלב 1 מתוך 4
תעודת זהות *תאריך לידה *//
  
שלום למועמד/ת,  
אלו המסמכים שיש לצרף מסוג: JPG, PDF רק לא HTML לא יותר משני MB  
1. צילום תעודת זהות 2. תעודת זכאות תואר ראשון (חובה). 
3. תמונת פספורט 4. גיליון ציונים תואר ראשון (חובה). 
5. תעודות הדרכה ו/או אימון בספורט. 6. תעודת הוראה (במידה ויש) 
אנא ודא כי הנך עומד בתנאי הקבלה:
 MPE ממוצע תואר ראשון מעל 75% 
 MED ממוצע תואר ראשון מעל 75%