רישום תשפ"ה 2024 - 2025
 
מאימון להוראה תשפ"ד 2023 - 2024

מסך כניסה
 
שלב 1 מתוך 4
תעודת זהות *תאריך לידה *//
  
שלום למועמד, אלו המסמכים שיש לצרף. המסמכים מסוג: JPG או PDF רק לא HTML. כל מסמך צריך להיות עד 2 MB.  
  
1. תעודת זהות * 3. תעודת בגרות 
5. תעודת מאמן 4. תמונת פספורט ציבעונית 
  
לצורך השלמת הליך ההרשמה יש להוריד את הטפסים למחשב, למלא ולצרף בשלב שלוש. טפסים להורדה: כדי להוריד טופס, יש ללחוץ על שמו והטופס ישמר במחשבך 
  
אישור רפואי חתום ע"י רופא משפחה / סיכום תיק רפואי שאלון עבר רפואי