טפסי הרשמה ללימודים במכון שכטר
 
טופס הרשמה לתואר שני מ"א  
שלב 1 מתוך 6
מועמד יקר, אנו מברכים אותך על רצונך להירשם ללימודים במכון שכטר למדעי היהדות. קבלה ללימודים מותנית בראיון אישי עם יועץ אקדמי, ועמידה בתנאים המפורטים באתר.  
 
לפניך מערכת רישום מקוונת. יש למלא את טופס ההרשמה בשלמות ובדייקנות. יש לצרף לטופס ההרשמה: תצלום תעודת זהות, גיליון ציונים ממוסד להשכלה גבוהה (תואר בוגר ולאחריו). צילום תעודה רשמית של תואר בוגר (ב"א), דמי הרשמה בסך 200 ש"ח. גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד הינו 1500 ש"ח לקורס סמסטריאלי המקנה 2 נ"ז. טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד. שימו לב: אין החזרה של דמי הרשמה. 
 
תעודת זהות *
תאריך לידה *//
 
יש להזין תאריך לידה במבנה הבא: dd/mm/yyyy