טפסי הרשמה ללימודים במכון שכטר
 
טופס רישום ללימודי תעודה 
שלב 1 מתוך 6
מועמד יקר, אנו מברכים אותך על רצונך להירשם ללימודים במכון שכטר למדעי היהדות. לפניך מערכת רישום מקוונת. 
 
יש למלא את טופס ההרשמה בשלמות ובדייקנות. יש לצרף לטופס ההרשמה: תצלום תעודת זהות. גיליון ציונים ממוסד להשכלה גבוהה (תואר בוגר ולאחריו). צילום תעודה רשמית של תואר בוגר (ב"א). דמי הרשמה בסך 400 ₪. גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ג הינו 1500 ₪ לקורס סמסטריאלי המקנה 2 נ"ז. טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 
 
תעודת זהות *
תאריך לידה *//