טופס רישום תשפ"ב 2021 - 2022
 
טופס רישום תואר שני תשפ"ב 2020-2021

מסך כניסה
 
שלב 1 מתוך 4
תעודת זהות *תאריך לידה *//
  
שלום למועמד/ת,  
אלו המסמכים שיש לצרף מסוג: JPG, PDF רק לא HTML  
1. תמונת פספורט 2. תעודת זכאות תואר ראשון (חובה). 
3.גיליון ציונים תואר ראשון (חובה). 4. תעודות הדרכה ו/או אימון בספורט. 
אנא ודא כי הנך עומד בתנאי הקבלה:
  
MPE ממוצע תואר ראשון מעל 75%  
MED ממוצע תואר ראשון מעל 80%