טופס רישום תשפ"ב 2021 - 2022
 
טופס רישום להכשרת אקדמאים להוראת החינוך הגופני תשפ"ב 2022-2021

מסך כניסה
 
שלב 1 מתוך 4
תעודת זהות *תאריך לידה *//
  
שלום למועמד, אלו המסמכים שיש לצרף מסוג: JPG, PDF רק לא HTML  
1. תעודת זהות 8. תעודת בגרות / מכינה אקדמית 
2. תעודת שחרור והערכת חייל 9. קורות חיים 
3. אישור שקילה לבעלי תואר מחו"ל 10. ציון מבחן יעל (לבעלי תואר מחו"ל) 
4. ציון פסיכומטרי (במידה ויש) 11. תמונת פספורט צבעונית 
5. זכאות לתואר ראשון 12. גיליון ציונים תואר ראשון 
6. תעודת תואר שני וגיליון ציונים (במידה ויש) 13. תעודת הוראה (במידה ויש) 
7. המלצות.  
לצורך השלמת הליך ההרשמה יש להוריד את הטפסים למחשב, למלא ולצרף בשלב שלוש. טפסים להורדה: כדי להוריד טופס, יש ללחוץ על שמו והטופס ישמר במחשבך 
  
אישור רפואי חתום ע"י רופא משפחה / סיכום תיק רפואי הצהרה לחתימה לאחר סיכום תיק רפואי 
שאלון עבר רפואי הצהרת סטודנטית בהריון-מבדקי קבלה 
פעילות חברתית