טופס רישום תשפ"ה 2024 - 2025
 
טופס רישום תשפ"ה 2025-2024

מסך כניסה
 
שלב 1 מתוך 4
תעודת זהות *תאריך לידה *//
  
שלום למועמד, אלו המסמכים שיש לצרף. המסמכים מסוג: JPG או PDF רק לא HTML. כל מסמך צריך להיות עד 2 MB.  
  
1. תעודת זהות * 5. תעודת בגרות 
2. תעודת שיחרור והערכת חייל 6. קורות חיים 
3. ציון יעל 7. ציון פסיכומטרי 
4. תמונת פספורט ציבעונית 8. המלצות 
  
לצורך השלמת הליך ההרשמה יש להוריד את הטפסים למחשב, למלא ולצרף בשלב שלוש. טפסים להורדה: כדי להוריד טופס, יש ללחוץ על שמו והטופס ישמר במחשבך 
  
אישור רפואי חתום ע"י רופא משפחה / סיכום תיק רפואי שאלון עבר רפואי 
הצהרת סטודנטית בהריון-מבדקי קבלה מעונות